VZDELÁVACÍ KAMPUS

Bildungscampus Wien

VZDELÁVACÍ KAMPUS VO VIEDNI | PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Utesnenie vetracích potrubí na zabezpečenie triedy tesnosti “C” je zachované.

Aby bola čo najefektívnejšia, osobitná pozornosť bola venovaná hlavným vedeniam až po príslušné regulátory objemového prietoku. Keďže sa tu nachádzajú najväčšie plochy potrubia s maximálnymi systémovými tlakmi, má tu najväčší vplyv zníženie netesností.

Fakty a čísla

Celkový únik pred utesnením:
asi 1300 l/s pri 300 – 460 Pa
Celkový únik po utesnení:
429,8 l/s pri 300 – 460 Pa
Celková plocha utesneného potrubia:
4600 m²

  PROJEKT

  Budova: Bildungscampus      
  Miesto: Viedeň   
  AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH
  Realizujúca spoločnosť: Priama objednávka od GU Porr
  Cieľ: Dodržanie triedy tesnosti “C”                                                                                                          

  Celkový únik pred utesnením: asi 1300 l/s pri 300 – 460 Pa
  Celkový únik po utesnení: 429,8 l/s pri 300 – 460 Pa
  Celková plocha utesneného potrubia: 4600 m²

  PROJEKTOVÝ PROCES

  Jednotlivé pásy plechových platní boli použité pri prechode z hranatého vzduchového potrubia do kruhového špirálového potrubia. VSR umiestnené v uhlovom vzduchovom potrubí boli nahradené „slepými kanálmi“ pre tesnenie.

  Jednotlivé laná ventilačných jednotiek boli v oblasti plátenných zásuviek utesnené plechovými doskami. Tesniace zariadenie bolo umiestnené pri vetracích stredoch na streche. Po utesnení systémom Aeroseal bolo možné zachovať triedu tesnosti „C“ pre všetky tieto ventilačné vedenia. Potom boli odstránené plechové dosky a „slepé kanály“.
  V čase utesnenia bol objekt už hotový (včítane hotového medzistropu, vrstiev podláh, maliarskych prác,…) a zhruba upraveného vetrania. Pre nás to nebol problém.

  MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?