SPOKOJNOSŤ NAŠICH KLIENTOV HOVORÍ ZA VŠETKO

NAšE REFERENCIE

Spokojnosť našich zákazníkov svedčí o našej výkonnosti. Je to možné len vďaka našej technológii a flexibilnému/vyškolenému odbornému personálu, ktorý kreatívnym myslením vyrieši aj tie najnemožnejšie úlohy. Naša motivácia a náš rozhľad sú základom pre vývoj inovatívnych hygienických produktov a riešení pre našich zákazníkov.

Telocvičňa

OBJEM MIESTNOSTI: 7 200 M³

Čisté prostredie vďaka inovatívnemu systému riadenia hygieny

Klinikum Central OP

PLOCHA POTRUBIA: 416 M²

V rámci rekonštrukčných prác boli renovované a utesnené existujúce vetracie kanály.

Pekáreň

OBJEM CHLADIARNE: 1 490 M³

Optimalizácia trvanlivosti produktov prostredníctvom lepšej hygieny v chladiarni.

Kurzentrum Bad Hofgastein

CELKOVÁ PLOCHA POTRUBIA: 300 M²

Existujúci ventilačný systém bol zrekonštruovaný a utesnený v súlade s nemocničným štandardom.

Franziskussptal Viedeň

CELKOVÁ PLOCHA POTRUBIA: 563,1 M²

V rámci generálnej rekonštrukcie vo Franziskusspital vo Viedni bolo obnovené aj vetranie kuchyne.

Autobus verejnej dopravy

VNÚTORNÁ PLOCHA: 55,0 M³

Ošetrenie a 3D dezinfekcia autobusu – ochrana cestujúcich pred infekciami.

Gmunder Milch Dairy

CELKOVÁ PLOCHA POTRUBIA: 1400 M²

Nový ventilačný systém vo výrobe – 120 000 m³/h privádzaného a odvádzaného vzduchu.

Očkovacie centrum

OBJEM CENTRA: 5 700 M³

Flexibilné riešenie izbového systému s inovatívnym systémom vetrania.

T.U vo Viedni

CELKOVÁ PLOCHA POTRUBIA: 705 M²

Utesnenie prívodu a odvodu vzduchu z prednáškovej sály s utesneným povrchom potrubia.

Zubná prax v Severnom Porýní-Vestfálsku

OBJEM MIESTNOSTI: 450 M³

Hygienická čistota a bezpečnosť v zubnej ambulancii prostredníctvom 3D dezinfekcie miestnosti.

Nemocnica Barmherzige Brüder Linz

PLOCHA UZAVRETÉHO KANÁLA: 179 M²

Existujúce kuchynské potrubia na odvod vzduchu by mali byť aktualizované podľa normy.

Bildungscampus Wien

CELKOVÁ PLOCHA POTRUBIA: 4600 M²

Utesnenie vetracích potrubí na zabezpečenie triedy tesnosti “C” je zachované.

Testovacie centrá COVID-19

OBJEM MIESTNOSTI: 132 M³

Pre hygienickú čistotu a bezpečnosť v testovacom centre COVID-19 prostredníctvom 3D dezinfekcie miestnosti.

Komplexná 3D dezinfekcia

PLOCHA STANOV:  30 000 M³

Pre hygienickú čistotu a bezpečnosť v testovacom centre COVID-19 prostredníctvom 3D dezinfekcie miestnosti.

Modulárny systém 3D dezinfekcia

CELKOVÁ PLOCHA POTRUBIA: 4600 M²

Pre hygienickú čistotu a bezpečnosť s modulárnym systémom prostredníctvom 3D dezinfekcie miestnosti.