TESNENIE ODVODNÉHO VZDUCHU A KUCHYNSKÝCH ODPADOV

Franziskussptal Viedeň

FRANZISKUSSPTAL VIEDEŇ | PRÍPADOVÁ ŠŤÚDIA

V rámci generálnej rekonštrukcie vo Franziskusspital vo Viedni bolo obnovené aj vetranie kuchyne.

Z dôvodu obmedzeného priestoru nebolo možné správne nainštalovať vzduchové potrubie. Z tohto dôvodu bola po dokončení základnej inštalácie linka ABL a FOL preventívne utesnená systémom „Aeroseal“, aby pri prevádzke nevznikali žiadne problémy so zápachom.

PROJEKT

Budova: Franziskusspital         
Miesto: Viedeň   
AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor
: Fa. Ing. August Lengauer GmbH&Co KG
Cieľ: Dosiahnutie triedy tesnosti “C” tak, aby boli splnené požiadavky ÖNorm H6030 a EN 16282.                     

Celkový únik pred utesnením: 378,3 l/s pri 300 alebo 450 Pa
Celkový únik po utesnení: 18,0 l/s pri 300 alebo 450 Pa
Celková plocha utesneného potrubia: 563,1 m²

PROJEKTOVÝ PROCES

Po dokončení základnej inštalácie bola na všetky potrubné prípojky pred osadením kuchynského vetracieho stropu namontovaná plechová platňa. Tesniace zariadenie bolo napojené na kanalizáciu v priestore vetracieho centra. Existujúce netesnosti, ktorých sa bolo treba obávať z dôvodu obmedzeného priestoru, už nebolo možné opraviť dovtedy bežnými opatreniami.

Po utesnení systémom “Aeroseal” mali obe vlákna triedu tesnosti “D”

Fakty a čísla

Celkový únik pred utesnením:

378,3 l/s pri 300 alebo 450 Pa
Celkový únik po utesnení:
18,0 l/s pri 300 alebo 450 Pa
Celková plocha utesneného potrubia:
563,1 m²

    MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?