TESNENIE POTRUBÍ

Gmunder Milch Dairy

Gmunder Milch Dairy | PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Spoločnosť „Gmundner Milch“ rozšírila svoju výrobu o syráreň. Na streche boli nainštalované ventilačné systémy potrebné na vetranie. Celkovo sa týmito novými systémami prepraví viac ako 120 000 m³/h privádzaného a odpadového vzduchu.

Z dôvodu energetickej efektívnosti boli pri plánovaní kladené veľmi vysoké požiadavky na tesnosť vzduchového potrubia. Inštalatér obchodu nechcel nechať nič na náhodu a po základnej montáži poveril ROTIA / Aeroseal Austria GmbH kontrolou tesnosti alebo prípadného následného utesnenia vzduchotechnických potrubí. Po kontrole a čiastočnom utesnení bola pre všetky vzduchotechnické potrubia stanovená trieda tesnosti „C“.

Fakty a čísla

Celkový únik pred utesnením:
364 l/s pri 300 Pa
Celkový únik po utesnení:
84 l/s pri 300 Pa
Celková plocha utesneného potrubia:
1400 m²

PROJEKT

Budova: Gmundner Milch – Mliekareň           
Miesto: Gmunden Horné Rakúsko
AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor
: Ing. August Lengauer GmbH & CO KG
Cieľ: Dodržanie triedy tesnosti “C”

Celkový únik pred utesnením: 364 l/s pri 300 Pa Celkový únik
po utesnení: 84 l/s pri 300 Pa
Celková plocha utesneného potrubia: 1400 m²

PROJEKTOVÝ PROCES

Vzduchotechnické potrubia do veľkosti 3500/3000 mm boli zo všetkých strán utesnené plechovými doskami. Tesniace zariadenie bolo umiestnené v priestore vetracieho centra DG alebo v stúpacích šachtách na prízemí a napojené na rozvody cez otvor revízneho krytu RD 43. Po utesnení systémom Aeroseal boli všetky vedenia v triede tesnosti “C”. Väčšina vedení dokonca dosiahla triedu tesnosti

 

MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?