RENOVÁCIA A TESNENIE EXISTUJÚCEHO VETRACIEHO POTRUBIA

WELS CLINIC / CENTRAL OP

WELS CLINIC / CENTRAL OP | PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Väčšie prestavby sa uskutočnili na „práčkach“ v priestoroch centrálnej chirurgickej sterilizácie na klinike Wels. V rámci toho sa klimatizačný systém inštalovaný v roku 2002 dostal na súčasný stav techniky. Okrem výmeny účinnejších častí systému a inštalácie regulátorov premenlivého objemového prietoku sa mala zlepšiť sieť vzduchovodov z vtedajšej triedy tesnosti „B“ na súčasnú požiadavku triedy tesnosti „C“ = „ATC 3“ pomocou systému Aeroseal.

PROJEKT

Budova: Klinikum Wels – Central OR – Sterilizácia             
Miesto: Wels
AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor
: Ing. August Lengauer GmbH & CO KG
Cieľ: Dodržanie triedy tesnosti “ATC 3”

Celkový únik pred utesnením: 640,4 l/s pri tlakoch od -600 Pa do +1150 Pa
Celkový únik po utesnení: 21,9 l/s pri tlakoch od -600 Pa do +1150 Pa
Celková plocha utesneného potrubia: 416 m²

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Existujúce vzduchotechnické potrubie bolo jednostranne utesnené od centrálnej vetracej jednotky pomocou plechových dosiek. Na druhej strane boli plechy vsadené do priestoru pred VSR.
Celkovo sa stalo:

  • Dve prívodné vzduchové vedenia (po zónových zariadeniach až po VSR)
  • Výfukové potrubie (z centrálnej jednotky do ABL VSR)
  • Jedno napájacie vedenie (z centrálnej jednotky do zónových jednotiek)

Vzduchotechnika bola odstavená na 2 dni počas celej prestavby vrátane utesnenia vzduchovodu. Po utesnení majú vzduchové kanály triedu tesnosti “D” = “ATC 2”

Fakty a čísla

Celkový únik pred utesnením:

640,4 l/s pri tlakoch od -600 Pa do +1150 Pa
Celkový únik po utesnení:
21,9 l/s pri tlakoch od -600 Pa do +1150 Pa
Celková plocha utesneného potrubia:
416 m²

    MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?