TESNENIE EXISTUJÚCEHO VETRACIEHO POTRUBIA

Kurzentrum Bad Hofgastein

KURZENTRUM BAD HOFGASTEIN | PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Existujúci ventilačný systém v kúpeľnom centre Bad Hofgastein následne podliehal predpisom v súlade s nemocničnou normou (ÖNorm – H6020). Okrem výmeny centrálnej vetracej jednotky a čistenia vzduchotechnických potrubí bolo okrem iného potrebné dodržať triedu tesnosti „C“ vzduchotechnických potrubí. Keďže toto nebolo dodržané pri existujúcich ventilačných potrubiach, boli zrenovované spoločnosťou Aeroseal Austria GmbH. Po utesnení systémom Aeroseal malo vzduchové potrubie triedu tesnosti „D“.

PROJEKT

Budova: Kurzentrum          
Miesto: Bad Hofgastein Salzburg   
AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor: Ing.August
Lengauer GmbH & CO KG
Cieľ: Dodržanie triedy tesnosti “C”

Celkový únik pred utesnením: 312,9 l/s pri 150 – 750 Pa Celkový únik
po utesnení: 12,9 l/s pri 150 – 750 Pa
Celková plocha utesneného potrubia: 300 m²

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Centrálna vetracia jednotka bola demontovaná a zlikvidovaná. Potom boli vyčistené všetky vetracie kanály napojené na vetraciu jednotku. Všetky vzduchové kanály boli následne uzavreté plechovými platňami – otvory boli uzavreté aj v ochranných mriežkach AUL a FOL. Všetky vývody vzduchu v miestnostiach boli utesnené. Keďže všetky miestnosti boli v prevádzke cez deň, všetky čistiace a tesniace práce sa mohli vykonávať len v noci od 19. hodiny. Tesniace zariadenie bolo zriadené vo ventilačnom centre a pripojené na všetky vedenia (vonkajšie + prívod + odvod + odvod vzduchu) na utesnenie. Po utesnení systémom Aeroseal mali všetky vetracie kanály triedu tesnosti „D“.

Fakty a čísla

Celkový únik pred utesnením:

312,9 l/s pri 150 – 750 Pa Celkový únik
po utesnení:
12,9 l/s pri 150 – 750 Pa
Celková plocha utesneného potrubia:
300 m²

    MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?