TESNENIE V KUCHYNI

Nemocnica Barmherzige Brüder Linz

Nemocnica Barmherzige Brüder Linz | PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Existujúce kuchynské rozvody odpadového vzduchu, ktoré mali minimálne 35 rokov, mali byť v rámci rekonštrukcie kuchyne upravené do súčasného štandardu.

Za týmto účelom boli potrubia najprv vyčistené spoločnosťou HBL Haidinger a následne boli ventilačné potrubia utesnené systémom „Aeroseal“.

Fakty a čísla

Celkový únik pred utesnením:
87 l/s pri 400 Pa
Celkový únik po utesnení:
15 l/s pri 400 Pa
Celková plocha utesneného potrubia:
179 m²

  PROJEKT

  Budova: Nemocnica Bamherzige Brüder    
  Miesto: Linz   
  AEROSEAL Partner: ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor: Ing.August
  Lengauer GmbH & Co KG
  Cieľ: Dodržanie triedy tesnosti „C“ alebo vytvorenie vzduchotesného potrubia „tesného pre kvapalinu“                     

  Celkový únik pred utesnením: 87 l/s pri 400 Pa
  Celkový únik po utesnení: 15 l/s pri 400 Pa
  Celková plocha utesneného potrubia: 179 m²

  PROJEKTOVÝ PROCES

  Pružné spoje na extraktoroch boli odstránené a utesnené spiro krytmi. Existujúce vedenia boli utesnené plechovými platňami; na pripojovací kus k ventilačnej jednotke bol použitý aj plech. Tesniace zariadenie bolo zriadené priamo v hlavnej kuchyni a napojené na ventilačné potrubie vyššie.

  Po utesnení systémom Aeroseal bola u týchto ventilačných vedení dosiahnutá trieda tesnosti „C“.
  Potom boli extraktory spojené priamo s pevnými spiro vedeniami.

  MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?