KONCEPTY DEZINFEKCIE ROTIA 

OČKOVACIE CENTRUM

OČKOVACIE CENTRUM | PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Situácia/úloha:
Po schválení vakcíny majú očkovanie vykonávať mobilné tímy v domovoch dôchodcov a domovoch dôchodcov. Následne bude uvedené do prevádzky očkovacie centrum. Jedno z najväčších mobilných očkovacích centier v Nemecku bolo dokončené včas, ako to určila vláda spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Výstavba areálu s rozlohou 1 900 m² trvala od prelomenia až po kompletné vybavenie jednotlivých priestorov necelé dva týždne.

Fakty a čísla

Veľkosť stanu v m³ …………………………………. 5 700
Trvanie dezinfekcie… ………………………………..2 hod
Spotreba aktívneho kyslíka za 1 hodinu …………………… 40 litrov

Zhrnutie výsledkov:
1. Viac ako 75 % húb a 80 % baktérií boli usmrtené vo vnútornom ovzduší pri vyššom zaťažení.
2. Vírusy sa inaktivujú aj dezinfekčnými prostriedkami s aktívnym kyslíkom
3. Najvyššie povrchové záťaže sa znížili o 90 – 100 %.

Riešenie / koncept:
Očkovacie centrum, vyrobené z flexibilných izbových systémov od Losberger De Boer, spĺňa všetky kritériá dostupnosti a bolo navrhnuté s ohľadom na systém jednosmernej ulice. Stan bol vybavený aj inovatívnym systémom vetrania, ktorý umožňuje aj nočnú dezinfekciu miestností. Pri plánovaní očkovacieho centra je dôležité zvážiť množstvo faktorov. 

V procese, ktorý sa tu používa, sa do haly stanu privádza aktívny kyslík na dezinfekciu stanu. Na tento účel je medzi ventilačný systém a stan nainštalovaná zvlhčovacia komora. Vo zvlhčovacej komore sa aktívny kyslík rozprašuje pod vysokým tlakom a privádza sa do prúdu privádzaného vzduchu. Okrem zvlhčovacej komory – mimo stanu – boli v stane inštalované aktívne senzory kyslíka a vlhkosti. Tie poskytujú spätnú väzbu na ovládanie zvlhčovacej komory a regulujú suchú dezinfekciu na požadovanú koncentráciu aktívneho kyslíka vo vnútri stanu. Ak v stane nie sú žiadni ľudia, dezinfekciu možno spustiť stlačením tlačidla. Takto možno využiť dlhšie prestávky v prevádzke (napr. cez noc) na základnú dezinfekciu vzduchu a plôch. Na druhý deň návštevníci opäť vstupujú do dôkladne vydezinfikovaného očkovacieho centra. Počas prevádzky sa o dodatočnú bezpečnosť stará individuálne prispôsobený koncept vetrania. Dbáme nielen na vysokú výmenu vzduchu, čerstvý vzduch je do stanu privádzaný cielene. Infekčné aerosólové oblaky sú zriedené, odklonené preč od hostí a nakoniec odstránené zo stanu pomocou výkonného extrakčného systému.

  1. Individuálny koncept vetrania a vykurovania s odsávaním na zníženie rizika kontaminácie, vrátane nočnej šokovej dezinfekcie vo všetkých miestnostiach prostredníctvom ventilačného systému. Na letné mesiace je už pripravená možnosť chladenia 100% čerstvým vzduchom.
  2. Priestorová koncepcia v súlade so špecifikáciami Federálneho ministerstva zdravotníctva (proces očkovania) vo vzťahu k smerovaniu pacientov Oddelenie priestorov pre personál od verejných priestorov Plán plochy v súlade so špecifikáciami s potenciálom zvýšenia počtu očkovacích miest na 150 %. prostredníctvom flexibilného územného plánovania

Výhody:
S naším inovatívnym dezinfekčným systémom integrovaným do ventilačnej techniky je možné v krátkom čase spoľahlivo dezinfikovať veľké miestnosti s objemom viac ako 15 000 m³. To dokazuje nadradenosť našej 3D dezinfekcie miestností pomocou suchej nebulizácie aktívneho kyslíka v porovnaní s inými dezinfekčnými prístupmi na trhu. Rozhodujúca výhoda v porovnaní s bežnými sprejovými alebo utierkovými dezinfekčnými prostriedkami: Drobné kvapôčky účinnej látky, takzvané aerosóly, sú rovnomerne rozložené aj v kritických, ťažko prístupných oblastiach. Aerosóly pôsobia aj na prípadné kontaminované povrchy, ktorých význam ako nepriameho zdroja infekcie je často stále podceňovaný. Štúdie Inštitútu Roberta Kocha ukazujú, že veľké množstvo nebezpečných patogénov môže prežiť na povrchoch až 72 hodín. Začlenením dezinfekčného systému do ventilačnej techniky dosiahneme optimálne podmienky pre suchú, účinnú a účinnú dezinfekciu. Predtým, ako sa privádzaný vzduch obohatí o aktívny kyslík v komore klimatizácie, ohreje sa o 50°C. Ohrievaním vzduchu relatívna vlhkosť klesá a aktívny kyslík sa môže optimálne absorbovať. Ohriaty vzduch tiež spôsobuje zvýšenie teploty vo vnútri stanu, čo posúva rosný bod a pôsobí proti kondenzácii na povrchoch. Vlhkosť a teplotu vo vnútri stanu navyše zaznamenávajú senzory a hlásia ich späť do riadenia systému. Tieto opatrenia účinne zabraňujú tvorbe kondenzátu. Individuálne plánovaná koncepcia vetrania zaisťuje dodatočnú bezpečnosť počas akcie. Dôležitosť dobre naplánovanej ventilácie, aby sa predišlo infekciám pri veľkých udalostiach, bola potvrdená aj v štúdii „RESTART-19“ vykonanej University Medicine Halle (Saale).

Zhrnutie a výsledky: Dezinfekcia komplexného očkovacieho centra
Odborná kancelária Dr. J. Balfanz, diplomovaný biológ

Celkovo bolo odobraných 114 vzoriek vzduchu a povrchu s nasledujúcimi výsledkami:

  1. Vnútorný vzduch očkovacieho centra je dobre utesnený od vonkajšieho vzduchu a len mierne kontaminovaný. Dezinfekcia dokázala ešte viac znížiť nízku úroveň znečistenia: 75 % húb a 80 % baktérií bolo zabitých pri mierne vyšších úrovniach znečistenia.
  2. Vírusy sú tiež inaktivované dezinfekčnými prostriedkami obsahujúcimi aktívny kyslík.
  3. Najvyššie povrchové zaťaženie bolo znížené o 90-100%. 

Vzhľadom na rozmiestnenie odberných miest po celom objekte možno predpokladať, že dezinfekčný prostriedok by mohol byť rozprestretý všade. To znamená, že boli dezinfikované aj oblasti, ktoré sa zvyčajne vyhýbajú bežnému čisteniu (horizontálne plochy vo väčších výškach). Na zabezpečenie hygieny počas prebiehajúcich operácií by sa dezinfekcia mala vykonávať denne a mala by sa zaznamenávať do príslušných hygienických plánov.

Dá sa tak  zabezpečiť hygiena v používanom očkovacom stredisku a výrazne sa zlepší zaočkovanosť obyvateľstva.

MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?