TESNENIE PRÍVODU VZDUCHU V PREDNÁŠKOVEJ SÁLE

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO VIEDNI

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO VIEDNI | PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

V priebehu rekonštrukčných prác v oblasti TU Wien Karlsplatz boli potrebné viditeľné vetracie kanály v niektorých prednáškových sálach s veľmi špeciálnymi špecifikáciami architektúry. 

Okrem toho boli uvedené špecifikácie pre maximálnu hladinu akustického tlaku 35 dB(A). Pri prvom zapnutí ventilačného systému sa ozývali zvuky z netesností, ktoré prekračovali stanovené hodnoty. Po utesnení systémom Aeroseal už neboli žiadne problémy s hlukom.

Fakty a čísla

Celkový únik pred utesnením:
240 l/s pri 300 Pa
Celkový únik po utesnení:
80 l/s pri 300 Pa
Celková plocha utesneného potrubia:
705 m²

PROJEKT

Budova: Technická univerzita vo Viedni          
Miesto: Viedeň   
AEROSEAL Partner:ROTIA / Aeroseal Austria GmbH Realizátor: Fa.Ing.August
Lengauer GmbH&Co KG
Cieľ: Utesnenie viditeľných vzduchových vedení tak, aby hluk prúdenia z netesností už nespôsoboval hluk.

Celkový únik pred utesnením: 240 l/s pri 300 Pa
Celkový únik po utesnení: 80 l/s pri 300 Pa
Celková plocha utesneného potrubia: 705 m²

PROJEKTOVÝ PROCES

Po “uvedení do prevádzky” z dôvodu vysokej hlučnosti (vzhľadom na netesnosti vzduchovodu) bolo prevedené tesnenie systémom Aeroseal. Aj keď bola pri montáži dodržaná zmluvná špecifikácia triedy tesnosti „B“, vyskytli sa tieto akustické problémy. Pre utesnenie boli všetky vetracie mriežky uzavreté plechovými doskami a chladiace trámy boli oddelené od siete vzduchovodov pomocou Spiro krytov. Keďže to neznamenalo veľa práce navyše, potrubie prívodu a odvodu vzduchu bolo utesnené až po centrálnu vetraciu jednotku na streche. Tesniace zariadenie bolo napojené na kanalizačnú sieť v prízemnej časti. Samotné utesnenie bolo hotové za 6 hodín.

Po utesnení systémom Aeroseal už neboli žiadne problémy s hlukom.

MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?