INOVATÍVNY HYGIENICKÝ MANAŽMENT PRE FITNESS ŠTÚDIÁ

TELOCVIČŇA

Telocvičňa | PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Situácia / úloha:
V nedávnej minulosti bolo úspešne dezinfikovaných niekoľko veľkých objektov pomocou systému Rotia Hygiene Management System (účinnosť až 99,99 % na niektorých extrakčných miestach). Všetky objekty mali spoločné to, že išlo o uzavreté systémy, teda boli uzavreté pred vonkajším vzduchom (zatvorené okná a dvere). Verejná doprava bola pozastavená. Počiatočné koncentrácie húb a baktérií v ovzduší a na povrchoch neboli kontinuálne opäť zvyšované napríklad emisiami z verejnosti.

Dezinfekcia vo fitness štúdiu prebiehala za reálnych prevádzkových podmienok, to znamená, že počas dezinfekcie a aj odberu vzoriek bol občas veľký verejný ruch, okná a dvere neboli vždy zatvorené. Po odbere vzoriek sa zvyčajne otvorilo okno. Z hygienického hľadiska to znamená, že je silne ovplyvnená imisná stránka (plesne a baktérie, ktoré sa už vo fitness štúdiu vyskytujú vďaka nasávaniu vonkajšieho vzduchu). Emisnú stránku ovplyvňujú najmä návštevníci, pokiaľ ide o emisiu baktérií. Aktívni športovci vypúšťajú do prostredia veľa baktérií. Vzhľadom na tieto okolnosti je celkovým procesom kontinuálna dezinfekcia s obnovenou kontamináciou z vonkajšieho vzduchu a baktériami od športovcov.

Fakty a čísla

Objem miestnosti fitness štúdia: Celkom 7 200 m³

1. Koncentrácia plesní vo vzduchu sa znížila až o 92 %,
2. Koncentrácia baktérií vo vzduchu sa znížila až o 80 %.
3. Hladiny plesní a baktérií na povrchoch sa znížili až o 86 %.
4. Masívne kvasinky boli zredukované takmer na detekčný limit.

Riešenie / koncept:
Fitness štúdio bolo mikrobiologicky vyšetrené 8.-9.7.2021 a 23.7.2021 a dezinfikované pomocou inovatívneho systému riadenia hygieny a hygienického riešenia. Aplikované množstvo nepresahuje hodnotu 0,05 ml/m3/h, aby bola podľa príslušných odborných posudkov zachovaná nezávadnosť. Táto hodnota je riadená systémom RDT-HYGENIA a zabezpečuje tak správnu manipuláciu s hygienickým roztokom. Pri vyššie uvedenom aplikačnom množstve je účinnosť proti mikroorganizmom daná a zabezpečuje trvalú a neškodnú expozíciu vzduchu v miestnosti podľa zistení štúdií ECHA a REACH.

Dávkovanie (prispôsobené ventilačnému systému) je určené na jednej strane technickým nastavením požadovaného maximálneho množstva a na druhej strane systémovým nastavením určeným parametrami programu. Predávkovanie v dôsledku choroby je teda obsiahnuté v týchto dvoch štádiách! Pri uvedení systému do prevádzky sa skontrolujú funkcie a namerané hodnoty koncentrácií H2O2 (hodnota DNEL*) v priestoroch sa zaznamenávajú a zaznamenávajú počas 2 hodín (správa o uvedení do prevádzky).

*Hodnoty DNEL (odvodená úroveň bez účinku – odvodená úroveň expozície, pod ktorou látka nespôsobuje žiadne poškodenie ľudského zdravia) boli zavedené ako toxikologické referenčné hodnoty pre hodnotenie rizika pre ľudské zdravie podľa nariadenia REACH.

Celkovo boli počas 3 dní dokončené 4 odbery vzoriek s použitím vzoriek povrchu a vzduchu z každého z 3 poschodí štúdia.

 1. V dôsledku sprístupnenia sa do ovzdušia dostali baktérie, pri otvorení okien sa do ateliéru dostali aj hubové zložky (spóry) a kvasinky.
 2. Dezinfekčným procesom sa čiastočne zredukovali plesne a baktérie, takže celkový proces predstavuje neustála kontaminácia zo strany verejnosti a dekontaminácia roztokom aktívneho kyslíka.
 3. Zníženia koncentrácií mikroorganizmov sú nižšie v porovnaní s inými opatreniami, pri ktorých boli použité výrazne vyššie koncentrácie účinných látok. Existujú správy o dezinfekcii veľkého očkovacieho centra, linkového autobusu a kontajnerovej kancelárie.
 4. Koncentrácia plesní vo vzduchu sa znížila až o 92 %,
 5. Koncentrácia baktérií vo vzduchu sa znížila až o 80 %.
 6. Hladiny plesní a baktérií na povrchoch sa znížili až o 86 %.
 7. Kvasinky, ktoré sa medzičasom masívne objavili pri 3. odbere v celom ateliéri, boli pri 4. odbere na 2. poschodí zredukované takmer na hranicu detekcie.
 8. Aj keď sa dezinfekčný roztok nepodarilo rozprašovať vo všetkých priestoroch štúdia, dá sa predpokladať, že v dôsledku prúdenia vzduchu a cirkulácie vzduchu bol distribuovaný po celom štúdiu, aj keď v rôznych koncentráciách.
 9. Vírusy sú tiež inaktivované dezinfekčnými prostriedkami obsahujúcimi peroxid, vrátane obalených vírusov, ako je koronavírus Sars-CoV-2.
 10. Za hodnotami pre najväčšie zníženia sa v jasných rozdieloch objavujú percentuálne zníženia mikroorganizmov.
 11. Pomocou týchto nevyhnutných a dôležitých meraní v reálnych podmienkach je teraz možné optimalizovať dezinfekčné opatrenia, aby sa zabezpečila vysoká redukcia mikroorganizmov a vírusov.

Zhrnutie a výsledky: Dezinfekcia telocvične
Odborná kancelária Dr. J. Balfanz, diplomovaný biológ

Na zabezpečenie hygieny počas prebiehajúcich operácií sa musí dezinfekcia:

 • Vykonávať denne
 • Stanoví sa v príslušných hygienických plánoch.
 • V noci bez publika možno vykonávať dennú šokovú dezinfekciu.
 • Trvalý tlak znečistenia vyžaduje pravidelné dezinfekčné opatrenia. Všade, kde sa ľudia stretnú, existujú latentné príležitosti na infekciu. Najmä vo fitness štúdiách sú ľahko možné infekcie kvôli tesnej blízkosti ľudí.
 • Hygiena je veda o predchádzaní chorobám a udržiavaní a upevňovaní zdravia, alebo v bežnom jazyku aj konkrétna podmienka, myslená podobne ako čistota. Slovo hygiena pochádza z gréčtiny (υγιεινή [τέχνη], hygieiné [téchne]) a znamená „umenie prospešné pre zdravie“. Pochádza od gréckej bohyne zdravia Hygeia. Hygiena v užšom zmysle označuje opatrenia na predchádzanie infekčným chorobám, najmä čistenie a dezinfekciu.
 • Vykonané dezinfekčné opatrenia inaktivujú vírusy a zabíjajú plesne a baktérie, na druhej strane vytvárajú hygienické podmienky, teda znižujú riziko infekcie a sú teda aj preventívnymi opatreniami na prevenciu infekcií.
 • Ak sa opatrenia nevykonávajú pravidelne v krátkych intervaloch, môžu sa hromadiť infekčné častice (napr. baktérie).
 • Studené zahmlievanie dezinfekčného prostriedku prichádza aj do všetkých priestorov štúdia, ktoré sú pre upratovačku ťažko dostupné a jemné čistenie väčšinou nie je možné, najmä pod časovým tlakom. Alternatívou je uvedené dezinfekčné opatrenie.
 • Naliehavo sú potrebné hygienické opatrenia, aby sa zabránilo hromadeniu infekčných častíc na povrchoch. Dnes je samozrejmosťou, že ambulancie, opatrovateľské zariadenia, denné stacionáre a iné zdravotnícke zariadenia predpisujú hygienické opatrenia, ktorých súčasťou je aj ich kontrola.
 • Všetky pandemické opatrenia na potlačenie infekcií okrem iného znamenali aj to, že sa infekčné ochorenia ako chrípka prakticky nikdy nevyskytli. Ide o novinku od začiatku sledovania chrípky v roku 1992 a jasne ukazuje, aké dôležité sú rozumné hygienické opatrenia.
 • Hygiena je opakujúci sa proces kontaminácie a eliminácie kontaminácie.

Zhrnutie:

 1. Hygiena v štúdiu sa zlepšuje, okrem iného aj vďaka nočnej dodatočnej dezinfekcii.
 2. Dôvera hostí je výrazne zvýšená.
 3. Ochrana hostí pred infekciami je tým výrazne lepšia (pri každodenných dezinfekčných procedúrach).

MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU?